Hakkımızda
Ana SayfaHakkımızdaProje Yaklaşımımız

Proje Yaklaşımımız

Paylaş
BNB her yaptığı işi bir proje yaklaşımı ile ele alır. Yaptığımız işlerdeki projele adımlarımız şöyledir:

1. Ön Çalışma

 • Ön Görüşme ve Gerekli Verilerin Alınması
 • Teklif ve Öneri Programın Gönderilmesi
 • Başlama Onayının Alınması (Gerekirse İK ve Yönetime Öncesinde Sunum)

2. Analiz

 • Fokus Grup Görüşmeleri (Mümkünse 360 derece)
 • Çalışan ve Müşteri Gözlemleri (Gerekliyse) 
 • Yönetimle Beklentiler ve Hedefler Toplantısı 
 • Veri Konsolidasyonları ve Raporlamalar
 • Taslak Program  Kapsamı ve Planının Hazırlanması

3. Tasarım

 • Kapsam ve Plan Onayının Alınması 
 • Eğitim ve Gelişim Aktivitlerinin Tasarımı
 • Gelişim ve Takip Sürecinin Tasarımı
 • Program/Proje Ölçme ve Değerlendirme Tasarımı

4. Planlama ve Uygulama

 • Uygulama Takvimi Planı
 • Katılımcıların Belirlenmesi
 • Takip ve Ölçme Planlamalarının Yapılması
 • Eğitimlerin Verilmesi

5. Takip, Ölçme ve Değerlendirme

 • Planlanan Ölçümlemelerin Yapılması 
 • Sonuçların, Kazanımların ve Etkisinin Değerlendirilmesi