Kurumsal Çözümler

Moderasyon Hizmeti (Strateji Oluşturma, Geleceği Şekillendirme, Derinlemesine Analizler, ...)

Paylaş
Moderasyon hizmeti kapsamında, vizyon, misyon ve stratejileri oluşturma, geleceği şekillendirme, problem analizleri ve aksiyon planları oluşturma, gruplararası problem analizleri ve çözümleri gibi konular yer almaktadır.
Moderasyon Hizmeti (Strateji Oluşturma, Geleceği Şekillendirme, Derinlemesine Analizler, ...).
  • Vizyon, Misyon ve Strateji Oluşturma
  • Problem Analizi ve Aksiyon Planları Oluşturma
  • Gruplararası/Birimlerarası Problem Analizleri ve Çözüm Oluşturma
  • Beyin Fırtınaları
  • Birlikte Çalışma Ortamı, Koşulları ve Kültürünün Tanımlanması
  • Derin Demokrasi Paylaşımları
  • Empati Çalışmaları
  • Ortak Değerler Çalışması