Kurumsal Çözümler

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Paylaş
Kişisel gelişim eğitimlerimiz, iş yaşamında profesyonellik, iletişim becerileri, iş hayatında başarmak, problem çözme ve karar verme becerileri gibi eğitimlerimizi kapsamaktadır.
Kişisel Gelişim Eğitimleri.

EĞİTİMLER:

 • İş Yaşamında Profesyonellik

     Profesyonel bakış açısını geliştirerek, işe ve kuruma katma değer sağlayacak yakşım ve davranışları geliştirir.

 

 • İletişim Becerileri ve İlişki Yönetimi

     Geliştirilecek doğru ve etkin iletişim yaklaşımlarıyla kurum içi ve dışı ilişkiler ile ilişki ağlarını etkili yönetebilme becerilerini geliştirir.

 

 • İş Hayatında Başarmak (Başarının Temel Kuralları)

     İş hayatında gerekli olan problem çözme, vizyon, hedef koyma, planlama, takım çalışması, profesyonel yaklaşım geliştirme gibi temel becerileri geliştirir.

 

 • Problem Çözme/Karar Verme Becerileri

     Problemlere sistematik yaklaşımla, yaratıcı çözümler oluşturur, doğru karar verme becerisini geliştirir.

 

 • Profesyonel Sunuş Becerileri

     Etkin beden dili ve sunuş teknikleri ile topluluk karşısında ikna edici ve etkileyici sunuş becerisini geliştirir.

 

 • Topluluk Önünde Konuşma

     Doğru duruş ve konuşma teknikleri ile kendini rahat ve etkin ifade etme ve hitabet becerisini geliştirir.

 

 • İkna ve Müzakere Becerileri

     Katılımcılara iletişimlerinde, çatışmaları önleyerek kazan-kazan ilişkisine dayalı sonuç üretmelerini sağlayacak müzakere ve ikna becerilerini kazandırır.

 

 • Etkin Zaman Yönetimi

     Zamanı etkin ve verimli kullanarak doğru planlama, önceliklendirme becerilerini geliştirir.

 

 • Hedef Odaklı Toplantı Yönetimi

     Toplantıların daha verimli ve sonuç odaklı yönetilmesini sağlayacak becerileri geliştirir.

 

 • Etkili Rapor Hazırlama Teknikleri

     Amaca uygun doğru ve etkili bir şekilde rapor hazırlayıp, yönetim ekibine ve diğer dinleyici gruplarına sunulması için gereken bilgi ve becerileri geliştirir.

 

 • Kişisel Vizyon Geliştirme

      Kişisel öncelikleri belirleyip, kurumsal hedeflerle uyumlu yön duygusu kazanarak, net ve zorlayıcı hedeflere odaklanıp, gerçekleştirme becerisini geliştirir.

 

 • İş Yönetimi ve Verimlilik

     İşi daha verimli yönetebilmek için zaman yönetimi, planlama, proje yönetimi, toplantı yönetimi gibi becerileri etkili olarak kullanabilmeyi sağlar.

 

 Detaylı içerikler için info@bnbconsultancy.com adresine mail atabilirsiniz. 

 ...........................................................................................................................................