Kurumsal Çözümler

Kurumsal Akademi Kurulumu ve Kurumsal Akademi Danışmanlığı

Paylaş
Kurumsal Akademinin tüm fonksiyonları ile kurulumu, Akademi ekibinin geliştirilmesi, Kurumsal Akademi projenleriin hayata geçirilmesi ve mevcut akademilerin gelişimini kapsamaktadır.
Kurumsal Akademi Kurulumu ve Kurumsal Akademi Danışmanlığı.

Akademi öncesi ve sonrası sistemlerin kurulumu, eğitim sürecinin ve ölçümleme sistemlerinin tasarlanması aşamalarında danışmanlık.

Kurumsal Akademi Proje Süreci

1. AŞAMA / Analiz ve Ön Çalışma

 • Proje ekibinin kurulması
 • Mevcut eğitim sistemlerinin incelenmesi
 • Kurumsal vizyon ve stratejilerle senkronizasyon
 • Proje uygulama planının hazırlanması

2. AŞAMA / Akademi Eğitim ve Gelişim Sistemleri Tasarımı

 • Eğitim Planlama ve Tasarım Süreci
 • Tedarikçi Yönetimi Sistemi
 • Eğitim Uygulama Sistemi
 • Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
 • Sertifikasyon ve Akreditasyon Tasarım Merkezi

3. AŞAMA / Bilişim Sistemleri Kurulumu

 • Eğitim veritabanı sistem tasarımı
 • İK Sistemleri Entegrasyonu

4. AŞAMA / Akademi Organizasyonunun Kurulması

 • Organizasyon belirlenmesi
 • Danışma Kurulunun Kurulması

5. AŞAMA / Akademi Marka Yönetimi

 • Marka tanımlanması ve Kurum içi tanıtım

6. AŞAMA / Uygulama ve Takip Süreci

 • Uygulama / Devreye Alma
 • Takip ve Denetim